غبارگیر میکروفایبر

1 نقد و بررسی
در دسترس است!: موجود در انبار

اکثر مواد شوینده حداقل یک بار در هفتـه در منزل یا محل کار مورد استفاده قــرار می گیرند که حاوی مواد شیمیایی به شـدت خطرناکی می باشند. غبار گیر آذرپاک با استفاده از فناوری میکروفایبر و نانو ساخته شده و از اینرو شما را از استفاده ی مواد شوینده حساسیت زا و خطرناک بی نیاز نموده است.

200 تومان 185 تومان